Syslík a RELDP

Podmínky pro úspěšný tisk nebo generování souboru pro odeslání pomocí Komunikátoru PVS:

Jméno musí být zadáno ve formátu Příjmení mezera Jméno (např. Novák Jan).

Ulice musí být ve formátu Ulice mezera Číslo popisné (např. Dlouhá 1825). Pokud neexistují názvy ulic, zapište do pole Ulice pouze Číslo popisné bez jakýchkoliv mezer (např. 48). Číslo popisné musí být poslední údaj v poli Ulice.

Obec – zde musí být jen název obce. Chybou je zadávat číslo popisné k obci (např. Dolní Lhota 24). Číslo popisné musí být vždy v poli Ulice!

PSČ musí být ve formátu NNN NN, tzn. první trojice musí být oddělena mezerou. To je proto, že do pole Pošta na RELDP se zapisuje prvních pět znaků dodací pošty. Ta nemusí být totožná s názvem obce bydliště, proto ji program hledá podle PSČ v tabulce poštovních směrovacích čísel (Servis – Definice – Obce). Nezadáte-li PSČ ve formátu NNN NN, program poštu v tabulce PSČ nenajde a do pole Pošta na RELDP zapíše prvních pět písmen z pole Obec, což nemusí být vždy správně.


Postup generování RELDP pro odeslání pomocí Komunikátoru PVS:

V Servis – Nastavení – Firma – Adresáře – Adresář pro DBF a XML export si nastavte adresář, do kterého chcete zapisovat výstupní soubor. Výstupní soubor se bude jmenovat vždy RELDP.XML a toto jméno nejde změnit.

Ve mzdách si označte zaměstnance, pro které chcete generovat EL. Můžete například vyfiltrovat jedno středisko a pomocí Úpravy – Vybrat vše toto středisko označit nebo můžete označovat jednotlivě tak, že stisknete Ctrl, držíte jej a myší označujete požadované zaměstnance.

Spusťte funkci Tisky – Listy – Evidenční list. Před generováním prvního zaměstnance stiskněte tlačítko Vymazání exportu. Tím se vyprázdní výstupní soubor. Pokud byste jej nevyprázdnili, přidávaly by se další EL ke starým. Potom zkontrolujte, popřípadě ručně upravte údaje EL zpracovávaného zaměstnance a stiskněte tlačítko Export. Tím se do výstupního souboru nahraje EL a program se přesune na dalšího označeného zaměstnance. Opět zkontrolujte údaje a stiskněte Export. To provádějte pro všechny označené zaměstnance. Pokud do výstupního souboru potřebujete přidat další EL, použijte stejný postup jen s tím rozdílem, že nebudete na začátku mazat výstupní soubor. Jinými slovy funkce Export vždy přidá zpracovávaného zaměstnance do výstupního souboru (pokud neoznačíte více zaměstnanců, přidá se do výstupního souboru jen jeden EL).