Změna sazeb DPH od 1.1.2024 v programu DOMOVNíkPři změně sazeb DPH doporučujeme použít tento postup (týká se pouze subjektů, které jsou plátci DPH):

Bude uvedeno na příkladu vodného a stočného, ale postup bude stejný i pro další složky, které přecházejí z druhé snížené sazby do snížené sazby DPH.

1) V Servis - Nastavení - Sazby DPH zkontrolujte existenci řádku s platností od 1.1.2024 se sazbami 21, 12, 0. Pokud řádek nexistuje, přidejte jej. Verze 2.45c nové sazby přidá automaticky při instalaci aktualizace.

2) V Servis - Druhy složek je třeba založit složku s názvem např. "Vodné stočné 12%", typ složky Záloha (Záloha/Sazba MJ) a sazba DPH bude Snížená. Sazbu DPH u stávající složky neměňte.

3) V definici objektů / nájemních smluv je poté třeba ve složkách objektu ukončit stávající složku vodného a stočného k 31.12.2023 a od 1.1.2024 založit nově založenou složku vodného stočného, která má již nastavenou sníženou sazbu. Lze k tomu využít funkci pro hromadné generování složek, tedy Akce - Hromadné generování složek. Vyberete stávající složku vodného a stočného a jako způsob výpočtu zvolíte Změna druhu složky. Platnost bude od 1.1.2024. V následujícím kroku zvolíte nově založenou složku vodného a stočného (v bodě 2). Částka tak zůstane zachována.

4) Pro další složky, které také přecházejí z druhé snížené sazby do snížené sazby, postupujte stejným způsobem jako v bodech 2 a 3.

5) Pak již bude možné vygenerovat předpis platný od 1/2024.

6) Pokud jde o měřidla, tak u těch bude třeba provést také změnu složky z původní složky vodného a stočného na novou složku vodného a stočného, ale jelikož ke změně sazby tentokrát nedochází v průběhu vyúčtovávaného období, tak po ukončeném vyúčtování služeb do 31.12.2023, jen nahradíte stávající složku vodného a stočného nově založenou složkou vodného a stočného. Využijete na to funkci v definici objektů / nájemních smluv Akce - Hromadné změny a funkce - Hromadná změna druhu složky. Jako zdrojovou složku zadáte původní složku vodného a stočného, jako cílovou složku zadáte nově založenou složku vodného a stočného a vyberete, že chcete složku nahradit v definici měřidel.

7) Náklady k rozúčtování s platností do 31.12.2023 se budou zadávat na původní složku, náklady s platností od 1.1.2024 se budou zadávat na nově založenou složku.

U složek, které jsou nyní v první snížené sazbě DPH, není potřeba provádět žádnou akci.