Replikace

Replikace je proces, při kterém "sjednotíte" data ze dvou nebo více pracovišť, která nejsou mezi sebou trvale propojená sítí. Je to řešení pro případ, kdy máte například centrálu a pobočky a jednou za čas (například za týden) potřebujete přenést nově vytvořené faktury a pokladní doklady z poboček do centrály a nové skladové karty z centrály na pobočky.


Replikace je proces poměrně náročný, protože musíte nastavit pravidla co dělat například v případě, že dvě pracoviště opraví stejný doklad - co pak dělat při sjednocování? Má přednost ten, kdo ho opravil dříve? Nebo ten, kdo ho opravil později? Nebo snad má přednost pan šéf? To vše můžete, ale také musíte při definici replikace nastavit.


Protože při definici replikace musíte mít znalost struktury databáze, a správně nastavit exportní a importní pravidla doporučujeme nechat si nastavení provést odborníkem z naší firmy.


Plný SQL server replikaci rovněž umí, ale její nastavení je poměrně složité. Nastavení naší replikace je podstatně jednodušší a hlavně pracuje i s verzemi Express SQL serveru a je možný přenos replikovaných dat na libovolném médiu (na externí disk, flashdisk, přes internet atd.). Naše replikace sice nedosahuje možností replikace v SQL serveru, ale pro běžné účely plně postačuje.