Finanční analýza

K účetním programům je k dispozici program na finanční analýzu. Systém umožňuje výpočet počátečních a konečných zůstatků a obratů na účtech v určitých časových intervalech zadaného období - po dnech, týdnech, měsících, čtvrtletích, pololetích nebo rocích. Dále můžete zadat kalkulační vzorec, kterým se z těchto údajů vypočítá požadovaný ukazatel analýzy. Vzorce a grafy jsou uloženy v přehledné tabulce, takže pokud již máte vzorce sestaveny, stačí si vybrat požadovaný ukazatel, který chcete analyzovat a program zobrazí výsledky do přehledného grafu.


Pomocí finanční analýzy si můžete např. nechat zobrazit průběh konečných zůstatků v pokladně nebo bankovním účtu. Při použití složitějších vzorců můžete dostat ukazatele jako např. Rentabilita vložených prostředků, Rentabilita vlastního kapitálu, Rentabilita tržeb atd. S programem je dodávána celá řada předdefinovaných vzorců a další si můžete tvořit sami (popřípadě s ekonomickým odborníkem).Program má přímou vazbu na data účetního systému SYSEL pro Wxx (načítá přímo "živá data") a je snadné jej napojit i na jiný účetní systém - buď přímo (napsáním speciální knihovny DLL) nebo přes export dat do textového souboru.


Stažení plné verze